Senin, 20 Mei 2013

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAMHutang Piutang
 Nah dalam tulisan ini unda handak memberi akan inpo tentang hutang piutang dalam islam . hutang piutang atau Ad Dainu artinya aqad nang dilakukan tuk memberikan suatu benda atau duit dengan perjanjian akan dibayar pulang dalam jumlah nang sama . hukum nya sunnah ., tapi hukum ini bisa menjadi wajib apabila urang nang handak behutang memerlukan banar . Hutang piutang ini salah satu transaksi nang memerluakan  waktu beberapa lama . nah supaya kada tasalah amunnya kada ingat maka ada baik nya diulah akan catatan tatulis bahka amunnya parlu di adaakn saksi .  Nah untuk menguatakan catatan tanda terima tadi selain tanda tangan urang nang behutang jua ditanda tangani lawan 2 ikung saksi lakian atau
seikung lakian dan 2 ikung binian . Firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 282 :
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi surat itu), maka hendaklah di rencanakan oleh walinya dengan adil (benar) dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjualbeli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Adapun hukum urang nang bahutang mubah ( boleh ) dan bagi nang mahutangi hukum nya sunnah karena tamasuk urang nang menolong sesama . sekali lagi hukum ini bisa menjadi wajib apabila nanga bahutang dasar bujur memerluakan nya kaya nang bahutang baras bagi nang kalaparan , bahutang duit hagan nang baubat . tapi bagi nang mahutangi dilarang memberikan sarat dalam pengembalian hutang balabih atau be ujung , karena tamasuk riba , tapi amun nya sarat itu kada disarat akan atau dibari akan dengan sukarela sebagai tanda terima kasih itu kada dilarang ...

Nah mungkin itu haja inpo dari unda .. kalu ada salah dalam penulisan unda muhun maap ..
ASSALAMMUALAIKUM  !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar